jalostustili ja luustokuvausten tukeminen

Vuosikokouksessa 17.2.2018 päätettiin että DLA-tilin varat (jatkossa Jalostustili) kohdennetaan tukemaan bouviereiden luustokuvauksia. Rodun PEVISA määrittää lonkka- ja kyynärkuvaukset pakollisiksi jalostuskoirille. Bouviereiden 1.1.2017 voimaan astunut jalostuksen tavoiteohjelma suosittaa vähintäänkin jalostuskoirille selkäkuvausta. Tällä hetkellä bouviereista vain yksittäisillä koirilla on selkäkuvauslausunto, joista ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä rodun selkien terveystilanteesta.

Suomen Bouvier ry. tukee bouviereiden VIRALLISIA kyynärnivel-, lonkka, – ja selkäkuvauksia 50 eurolla tutkittua koiraa kohti. Yhdistyksen maksaman korvauksen edellytyksenä on koiran omistajan Suomen Bouvier ry:n jäsenyys, sekä että koira on alle 8 vuoden ikäinen kuvausajankohtana. Ennen kuin korvaus voidaan maksaa, tulee kaikkien edellä mainittujen tutkimusten olla virallisesti lausuttuna ja tutkimustulos olla nähtävissä Suomen Kennelliiton Koiranet- jalostustietokannassa. Selkäkuvauksen tulee käsittää spondyloosin-(Spondylosis Deformans, SP), nikamien epämuotoisuuden (Vertebral Anomaly VA) sekä välimuotoisen lanne-ristinikaman (Lumbosacral Transitional Vertebra LTV) tutkimukset. Luustokuvaukset on tehtävä Suomen Kennelliiton vaatiman selkäohjeen mukaisesti (röntgentutkimus laillistetun eläinlääkärin valvonnassa, ohjeen mukainen riittävä määrä laadukkaita kuvia, koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä, koira rauhoitettava tutkimusta varten, käytettävä SKL virallista röntgenlähetettä, kuvat lähetettävä SKL:n lausumista varten, josta Kennelliitto perii lausuntomaksun).

Suomen Kennelliiton selkäohje: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/selan-muutosten-rontgenkuvaus-ja-luokitusohje HUOM!! Selkäkuvauksissa koiran tulee olla vähintään 24 kk ikäinen, kun lonkka- ja kyynärnivelkuvissa riittää 18 kuukauden ikä.


Kun koira on kuvattu ja kuvat virallisiksi lausuttu, omistaja toimittaa Suomen Bouvier yhdistyksen puheenjohtajalle hallituksen käsiteltäväksi vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenee koiran nimi ja rekisterinumero sekä omistajan nimi, yhteystiedot ja tilinumero korvauksen maksamista varten. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse tai kirjepostina. Kirjanpitoa varten hakemukseen tulee liittää myös kuitti maksetuista terveystutkimuksista, tähän riittää kuitti vaikka vain yhdestä suoritetuista tutkimuksista jos ne on tehty eri aikaan, tai vaihtoehtoisesti kuitti tutkimuslausuntomaksusta. Tutkimusten suoritusajankohta ei vaikuta korvauksen maksamisen, tutkimukset on siis voitu tehdä eri aikaan.

Huomioithan, että tuki on veronalaista tuloa ja ilmoitamme maksetut tuet tulorekisteriin.


Luustokuvauksia tuetaan, niin kauan kuin jalostustilin varoja on jäljellä.
Päätös astuu voimaan 17.2.2018 alkaen. Tukea voi hakea koirille joille täyttyy kaikki ehdot tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.
Jalostustoimikunta/Hallitus