pentuvälitys

Harkitsetko bouvierin hankintaa?

Koiran omistaminen on sitoutumista moniin asioihin. Mitään lemmikkiä ei tule ottaa hetken mielenjohteesta, ei bouvieriakaan. Muista, että pienestä suloisesta karvapallosta kasvaa iso aikuinen koira, jonka ruokinnasta, liikunnasta ja turkinhoidosta sinun on oltava valmis huolehtimaan todennäköisesti seuraavien 10 vuoden ajan. Isona koirana bouvier vaatii myös vähintään peruskoulutuksen, jotta sen kykenee hallitsemaan eri tilanteissa.

Kun etsit itsellesi sopivaa pentua, mieti mihin tarkoitukseen koiraa olet etsimässä ja pyri löytämään tarpeisiisi parhaiten sopiva pentu. Näin vältyt turhilta harmeilta koiran kasvaessa. Ota selvää kasvattajista, haastattele heitä ja kysele kaikkea mahdollista, jotta saat selville, että tulevan pentusi kasvattaja on todella perehtynyt asiaansa ja että pentu on saanut mahdollisimman hyvän alun elämälleen syntymäkodissaan. Kasvattajan tulee kertoa sinulle koiran hoidosta, trimmauksesta, koulutuksesta sekä rotua koskevista sairauksista ja oltava valmis myös auttamaan Sinua myöhemmin eteen tulevissa kysymyksissä tai ongelmissa.


Yhdistyksen sivuilta löydät listan Suomen Bouvier ry:n jäseninä olevista kasvattajista. Rodusta ja pentutilanteesta saat lisätietoja myös yhdistyksen pentuvälittäjältä. Tällä hetkellä tarjolla olevista bouvier-pentueista ja suunnitelmissa olevista pentueista löydät tiedot pentulista -sivulta ja uutta kotia etsivät aikuiset ja aikuista bouvieria etsivät kodit löytyvät sivulta etsii kotia tai koti tarjolla.

Pentueet pentulistalle, pentuesuunnitelmat, kotia etsivät aikuiset bouvierit ja bouvieria etsivät kodit -ilmoitukset voidaan ilmoittaa pentuvälittäjälle.

Pentuvälittäjä:

Ann-Nina Lehtonen

puh. 040 703 1218 email: annnina.lehtonen(at)outlook.com


Pentulistan tiedot päivittyvät noin viikon kuluessa tietojen ilmoittamisesta pentuvälittäjälle.

Pentuvälittäjään voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun haluat tarjota kodin bouvierille.

Kysele kasvattajilta pentueen vanhemmista; terveydestä, luonteesta ja tuloksista. Muista, että puuttuvat terveystiedot eivät ole terveen koiran merkki! Vanhempien tiedot voit tarkistaa myös Suomen Kennelliiton tietokannasta, KoiraNetistä.
Kasvattaja tekee aina pennusta virallisen kauppasopimuksen Suomen Kennelliiton laatimalle lomakkeelle, josta toinen kappale tulee ostajalle. Lue kaikki paperit huolellisesti, jotta tiedät mihin nimesi laitat. Voit tutustua lomakkeisiin myös Suomen Kennelliiton sivuilla.
Yleensä pentuja luovutettaessa ne on jo rekisteröity ja saat koirasi rekisterikirjan mukaasi pentua noutaessasi. Mikäli paperit eivät ole vielä ehtineet saapua, kasvattajan tulee toimittaa ne sinulle ilman eri maksua. Kasvattajan tulee antaa sinulle hoito-ohjeet paitsi suullisesti myös mielellään kirjallisena. Jos varaat pennun ennen sen luovutusikää, pyydä hoito-ohjeet jo silloin mukaasi, niin ehdit paneutua niihin etukäteen.

suomen bouvier ry:n pentuvälityksen säännöt

Pentuvälitys tiedottaa pentuvälitykseen ilmoitetuista pentueista Suomen Bouvier ry:n kotisivuilla. Pennun hankintaa suunnittelevia pentuvälittäjä opastaa bouvierin turkinhoitoa, terveyttä, luonnetta ja käyttöominaisuuksia ym. koskevissa kysymyksissä, toimittaa kirjallista materiaalia rodusta sekä kertoo yhdistyksen toiminnasta. Kasvattaja vastaa listalla olevasta yhdistelmästä, ei yhdistys tai sen jalostustoimikunta. Pentuvälitys on maksuton. Pentuvälitykseen otetaan myös aikuisten kotia etsivien koirien sekä aikuisille bouviereille tarjolla olevien kotien yhteystiedot. Pentuvälittäjä tekee pentuvälityksen toiminnasta yhteenvedon jalostustoimikunnalle vuosittain.


Edellytykset pentueen ottamisesta listalle

 • Kasvattaja on Suomen Bouvier ry:n jäsen.
 • Listalle ilmoitetaan Kennelliiton hyväksymät, viralliset tulokset.
 • Jos kyseessä on ulkomainen koira, hyväksytään koiran kotimaan kennelliiton viralliset tulokset.
 • Pentue on ilmoitettu pentuvälitykseen kirjallisesti. Kasvattaja vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeat. Pentueen vanhemmista ilmoitetaan: lonkkakuvaus-, silmätarkastus-, kyynärnivellausuntojen tulokset sekä paras näyttelytulos, palveluskoirakoetulos, muu koetulos ja luonnetestitulos.
 • Narttu tulee olla ilmoitushetkellä astutettu.
 • Pentueen tulee täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintiehdot, sisältäen bouvierien PEVISAn.

Pentueen ollessa pentuvälityksessä

 • Pentue poistetaan listalta, mikäli kasvattaja ei ilmoita syntyneiden pentujen määrää kahden viikon kuluessa arvioidusta syntymäajasta.
 • Pentulistalla pentueet ovat ikäjärjestyksessä.
 • Pentulista on esillä yhdistyksen kotisivuille sekä lähetetään tarvitsevalle pyydettäessä postitse. Puhelimitse listan tiedot annetaan pentueiden ikäjärjestyksessä.
 • Pentueista kerrotaan kysyjille vain listalle ilmoitetut tiedot. Pentueista, niiden vanhemmista tai kasvattajista ei anneta henkilökohtaisia mielipiteitä. Pentujen arvioiminen jää ostajan tehtäväksi.


Pentue poistetaan pentulistalta

 • Kun kasvattaja ilmoittaa kaikki pennut myydyiksi.
 • Automaattisesti kun pennut täyttävät 3 kk. Mikäli kasvattaja haluaa pitää pentueen listalla tämän jälkeen, tulee hänen ilmoittaa kuukausittain montako pentua on vapaana.
 • Mikäli pentueesta on annettu väärät tai puutteelliset tiedot, eikä niitä kehotuksesta korjata.
 • Kun pennut ovat 9 kk:n ikäisiä, ne poistetaan pentulistalta, mutta kasvattaja voi halutessaan pyytää pentueen laitettavaksi aikuisiin myytäviin koiriin.

Suunnitelmissa olevat pentueet

Suunnitelmissa olevia pentueita (kasvattaja ja pentueen ajankohta) voi listalle ilmoittaa Suomen Bouvier yhdistykseen kuuluvat kasvattajat. Lista on voimassa aina kalenterivuoden, eli suunnitelmat täytyy ilmoittaa aina joka vuoden alussa, ilmoitus tehdään pentuvälittäjälle.

Muut bouvierit

Ilmoitus kotia etsivästä bouvierista tai bouvierille tarjolla olevasta kodista pidetään pentuvälityksessä 3 kk, jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti, ellei tietoja päivitetä. Tiedot julkaistaan pentulistan yhteydessä. Kotia etsivistä koirista on ilmoitettava vähintään virallinen nimi ja keneltä koirasta voidaan kysyä lisätietoja. Pentuvälittäjällä on oltava riittävät tiedot, että koira voidaan laittaa kotia etsivien sivulle. Ilmoitukseen täytyy tulla näkyviin kuka antaa koirasta lisätietoja.