bouvierin luonnetestin tavoitetulos

Tärkeimmät puutteet ilmenevät TAISTELUHALUSSA ja TEMPERAMENTISSA, niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tummenetulla tavoite, ohuemmalla vielä hyväksyttävä tulos.
Toimintakyky: Hyvä (+2) tai kohtuullinen (+1) (+3 suuri – koira ei ole ohjattavissa oleva palveluskoira)
Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+3) tai suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+2)
Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty (+3) tai suuri, hillitty (+2)
Taisteluhalu: Suuri (+3) tai kohtuullinen (+2) tai erittäin suuri (+1)
Hermorakenne: Tasapainoinen (+2) tai hieman rauhaton (+1)
Temperamentti: Vilkas (+3) tai kohtuullisen vilkas (+2)
Kovuus: Kohtuullisen kova (+3) tai hieman pehmeä (+1)
Luoksepäästävä: Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen tai aavistuksen pidättyväinen (+2) tai hyväntahtoinen, luoksepäästävä ja avoin (+3)
Laukauspelottomuus: Laukausvarma (+++)

Edellä mainitut poikkeukset tavoitetulokseen hyväksyttäisiin, mutta kuitenkin niin, ettei poikkeuksien yhteismäärä ylitä kolmea.

bouvierin MH-luonnekuvauksen tavoitetulos

Tämä tavoitekuvaus on laadittu jalostusvalintojen tueksi uuden PEVISAN liitteeksi. Tarkoituksena ei ole rajata tuloksia. PEVISA edellyttää ainoastaan testitulosta, eikä rajaa jalostukseen käytettäviä yksilöitä.

Liitteenä oleva lomake esittää kuvauksen tavoitteita rodun edustajalle ja kuvauksessa vältettäviä tuloksia. Tavoitteet on laadittu rodun historian sekä rotumääritelmän mukaisiksi huomioiden MH‐kuvauksen arvosteluasteikko ja arvosteluperusteet.

Tulokset

Kuvaustulokset on jaettu kolmeen ryhmään:

1) Käyttäytyminen rodunomaista

2) Käyttäytyminen varauksin rodunomaista

3) Käyttäytyminen ei vastaa rotuominaisuuksia

Liitteenä olevan kuvauslomakkeen taustavärit vastaavat näitä ryhmiä seuraavasti:
Kuvaustulos sisältää vain vihreällä värillä merkittyjä tuloksia ‐> ryhmä 1
Kuvaustulos sisältää vihreällä merkittyjä ja valkopohjaisia tuloksia ‐> ryhmä 2
Kuvaustulokseen sisältyy useampia punaisella merkittyjä tuloksia ‐> ryhmä 3


Kuvaustilanteessa mahdollisesti syntyvien ympäristö‐ yms häiriöiden ja tulkintavirheiden vuoksi hyväksytään yhden arvostelukohteen kohdalla heitto tavoitteesta alasuuntaan. Poikkeuksena tästä on ampumiseen suhtautuminen, jossa ei‐toivottu tulos sijoittaa koko kuvauksen tuloksen ryhmään 3.
Nämä poikkeamat hyväksytään seuraavasti:

yksi valkoinen, muut vihreällä ‐> ryhmä 1

yksi punainen, muut vihreällä ‐> ryhmä 2

yksi punainen, muut vihreä tai valkoinen ‐> ryhmä 2


MH‐kuvauksessa ominaisuudet ilmenevät vähintään kahdessa arvosanassa, joten yli yhden arvosanan heittoja ei tule hyväksyä.
MH‐luonnekuvaus ei sellaisenaan testaa koiran hermorakennetta, joten sitä on luettava koiran käytöksen muutoksista testin kuluessa. Tätä varten toistetaan leikkiosuus kahteen kertaan. Mikäli koiran leikkihalu laskee leikistä 1 vähintään kahden arvosanan verran leikkiin 2 tultaessa, sijoitetaan se ryhmään 3 muusta kuvauksesta riippumatta. Leikistä kaksi kuvauksessa arvostellaan leikkihalu sekä tarttuminen.
Jorma Lankinen

Liitteenä MH-kuvauksen avaintaulukko