bouvierin luonnetestin tavoitetulos

Tärkeimmät puutteet ilmenevät TAISTELUHALUSSA ja TEMPERAMENTISSA, niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tummenetulla tavoite, ohuemmalla vielä hyväksyttävä tulos.
Toimintakyky: Hyvä (+2) tai kohtuullinen (+1) (+3 suuri – koira ei ole ohjattavissa oleva palveluskoira)
Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+3) tai suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+2)
Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty (+3) tai suuri, hillitty (+2)
Taisteluhalu: Suuri (+3) tai kohtuullinen (+2) tai erittäin suuri (+1)
Hermorakenne: Tasapainoinen (+2) tai hieman rauhaton (+1)
Temperamentti: Vilkas (+3) tai kohtuullisen vilkas (+2)
Kovuus: Kohtuullisen kova (+3) tai hieman pehmeä (+1)
Luoksepäästävä: Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen tai aavistuksen pidättyväinen (+2) tai hyväntahtoinen, luoksepäästävä ja avoin (+3)
Laukauspelottomuus: Laukausvarma (+++)

Edellä mainitut poikkeukset tavoitetulokseen hyväksyttäisiin, mutta kuitenkin niin, ettei poikkeuksien yhteismäärä ylitä kolmea.

bouvierin MH-luonnekuvauksen tavoitetulos

Tämä tavoitekuvaus on laadittu jalostusvalintojen tueksi uuden PEVISAN liitteeksi. Tarkoituksena ei ole rajata tuloksia. PEVISA edellyttää ainoastaan testitulosta, eikä rajaa jalostukseen käytettäviä yksilöitä.

Liitteenä oleva lomake esittää kuvauksen tavoitteita rodun edustajalle ja kuvauksessa vältettäviä tuloksia. Tavoitteet on laadittu rodun historian sekä rotumääritelmän mukaisiksi huomioiden MH‐kuvauksen arvosteluasteikko ja arvosteluperusteet.

Suomen Bouvier yhdistyksen hallitus hyväksyi 02/2022 uuden MH-kuvauksen tavoiteprofiilin bouvierille, jonka ovat laatineet luonnekuvaajat Jorma Kerkkä ja Tiina Rissanen.

Linkki MH-luonnekuvauksen tavoiteprofiiliin alla:

MH-luonnekuvauksen tavoiteprofiili