sponsorointiohjeet

Yhdistyksen jäsenten sponsorointikäytännöt

1. Jokainen anoo itse avustusta bouvierharrastuksensa tukemiseksi.

2. Anojan on oltava Suomen Bouvier ry:n jäsen.

3. Sponsorianomukset osoitetaan hallitukselle, joka käsittelee ne tapauskohtaisesti.

4. Avustukset eivät koskaan voi ylittää osallistumiskustannuksia.

5. Mahdolliset avustukset maksetaan sponsoroidun lähettämän laskun mukaisesti jälkikäteen.

6. Avustusta voidaan myöntää osallistumismaksuun ja matkakustannuksiin; molempiin tai toiseen niistä.

7. Jos matkakustannuksiin myönnetään avustusta noudataan Suomen Palvelukoiraliitto ry:n kulloinkin noudattamaa kilometrikorvausta, tai matka-avustus myönnetään osasummana kilometrikorvausten kertymästä.

8. Myönnetty osallistumismaksuavustus voidaan maksaa vaikka sponsoroidun osallistumiselle olisikin ennen tapahtumaa tullut yllättävä este, ja mikäli peruuntumisen syy ei velvoita järjestäjää palauttamaan osallistumismaksua.

9. Avustuksen saaja velvoitetaan edustamaan sponsoroidussa tapahtumassa Suomen Bouvier ry:tä.

10. Avustuksen saaja velvoitetaan antamaan jonkilaista palautetta jossakin yhdistyksen jäsenten käyttämässä mediassa niin, että muutkin kuin hallitus tietävät osallistumisesta sponsoroituun tapahtumaan. Toistaiseksi yhdistyksen lehti on kanava, jota käyttäen koko jäsenkunnalle voidaan katsoa kerrotun osallistumisesta.